SEO khác SEM ở điểm nào?

SEO : Search Engine Optimize và SEM : Search Engine Marketing đều là một trong hai lĩnh vực của web Promotion (Quảng bá web). Và hai cái khác nhau hoàn toàn. 1 cái xảy ra bên trái và một cái xảy ra bên phải của Google search.

seo-sem-difference

seo-sem-difference

About admin